Veterinària

Els medicaments veterinaris, igual que els destinats a ús per a humans, a més de les dades de cada medicament, disposen d’una fitxa tècnica (o resum de les característiques del producte) i de prospectes.

La fitxa tècnica veterinària és un document que forma part de l’autorització i és el resultat de l’avaluació científica i tècnica que realitza l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) de la informació aportada pels sol·licitants de les autoritzacions de comercialització. S’hi inclou, entre altres: composició, espècies de destinació, indicacions, posologia, precaucions i contraindicacions, reaccions adverses, dades farmacèutics i propietats del medicament.

En la descripció que en la nostra web fem de cada producte veterinari, normalment proporcionada pel laboratori fabricant, també trobarà un enllaç al prospecte publicat al web de l’AEMPS.

Si desitja més informació sobre productes veterinaris disponibles a la nostra farmàcia a Andorra, ens pot trucar per telèfon, whattsapp, email o al següent formulari: