POLLS

POLLS I LLÉMENES

Els polls son petits insectes, d’uns 2mm., que viuen al cap de les persones. Són paràsits i necessiten alimentar-se de sang humana per sobreviure. Els ous, anomenats llémenes, son encara més petits, de la mida d’una escama de caspa, amb la que es poden confondre.

Els polls no poden saltar, ni volar, per tant, per contagiar-se, es necessari que els caps estiguin en contacte, i per això, són especialment habituals en nens petits i les seves famílies. És molt difícil que el contagi es realitzi en compartir barrets o raspalls per al cabell.

Cal destacar que els polls no transmeten malalties, i els seus símptomes són picors, que poden acabar produint nafres de tant gratar-se. Els polls produeixen molèsties per dormir, perquè de nit són més actius.

Per saber si tenim polls, el diagnòstic és exclusivament la confirmació de manera ocular. Com que son molt petits pot ser necessària l’ajuda d’una lupa i un pinte especial per trobar polls i llémenes.

TRACTAMENT PER L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DELS POLLS

Per seguir un tractament eficaç contra els polls és important seguir 3 passos:

1-Eliminar els polls: Aplicant una loció o xampú antipedicul·licida per eliminar els polls i llémenes. Poden tenir una acció química penetrant al poll com la permetrina o física amb un efecte exterior sobre el poll com les dimeticones.

2-Retirar les llémenes: Amb un condicionador i pinta que ajuda a retirar les llémenes i els polls morts.

3.Protegir del contagi: Amb un esprai repel·lent de polls per evitar una reinfestació després del tractament. També es por utilitzar com a tractament natural unes gotes d’oli de l’arbre del te.

És important repetir el tractament a la setmana.

Per prevenir l’infestació de polls, Farmàcia Roser Miró li recomana el seu Tractament Antipolls Tu by Roser Miró.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *